بسته ۷: فهرست ۱۳۴ مطلب نشریه

                     فهرست مطالب منتشر شده در ۱۴ شماره نشریه ( فصلنامه) زبان آموزی TWLC

Truthwise Learners’ Choice Quarterly

*** بزودی از  همین بلاگ به تفکیک شماره قابل دانلود خواهد بود***

شماره صفحه

موضوع/ عنوان مطلب

ردیف

۲

مقدمه نشریه

۱

۲

Some professional Recommendations on Troubleshooting an Infected Heart

۲

۳

آشنایی با نویسنده

۳

۳

Some Very Odd Sayings (3)

۴

۳

در باب ترجمیدن ( طنز به فارسی)

۵

۳

ترجمه مقابله ای شعر ( فارسی با متن اصلی)

۶

۴

ترجمه انگلیسی چهل حدیث از پیامبر اعظم (ص)

۷

۴

(شعر انگلیسی)Why Do I Do Apologize

۸

۴

(شعر انگلیسی) O, God! I shall thank You)

۹

۵

ترجمه انگلیسی قسمتی از کتاب ” سیاحت غرب” (A Passage to the Westland(

۱۰

۵

A Few late-Night Visions   (ادبیات انگلیسی:  … را می بینم که)

۱۱

۵

آدرس وبلاگ های ” اشعار انگلیسی ” ” آثار ادبی-اسلامی” نویسنده در Blogsky

۱۲

۵

درباره انتشار کتاب مجموعه اشعار انگلیسی نویسنده نشریه ( شامل ۴۰ شعر و ۱۴۰ قطعه ادبی کوتاه با مضامین ادبی و اسلامی(How Distant)

۱۳

۷

معرفی بخش های مختلف وب سایت www. Truthwise.Net (Study Skills(

۱۴

 

معرفی کلی نرم افزار ” اکسیر زبانELIXIR 1.0” محصول وب سایت فرهنگی-آموزشی حقیقتمدار (www.Truthwise.net)

۱۵

۸

Word-Search puzzle  (جدول  اسامی ۲۰ پیامبر به انگلیسی)

۱۶

۸

What Does Your Body Do in 24 Hours?

۱۷

۸

How to Talk to Tourists (Attractions of Our City_ Kerman Malek Mosque)

۱۸

۸

عکس زبان آموزان برتر ترم قبل ( تابستان ۲۰۰۷)

۱۹

۸

Translation Workshop ( کارگاه ترجمه: ترجمه اسامی دانشمندان اسلامی به انگلیسی) 

۲۰

۸

Top Ten Abbreviations in Computer & the internet

۲۱

۹

ترجمه انگلیسی چهل حدیث از امیرالمومنین (ع)

۲۲

۹

Twenty of Farsi Words in English

۲۳

۹

The Ten Most Popular English Names (Boys’ & Girls’ Names)

۲۴

۹

پاسخنامه مسابقه چهل حدیث شماره یک

۲۵

۱۰

Thirty English Proverbs with Their Farsi Equivalents

۲۶

۱۰

Top Ten List of As… As

۲۷

۱۰

Cross-Word Puzzle of Islamic Terms  (جدول کلمات متقاطع از بیست اصطلاح اسلامی در انگلیسی )

۲۸

۱۲

معرفی بخشهای وب سایت حقیقتمدار ( Structure, Sound, and Sense)

۲۹

۱۲

TW News : دیاگرام میزان استقبال زبان آموزان از سی دی سخنرانی انگلیسی  سوره واقعه

۳۰

۱۳

داستان کوتاه درمورد یاران امام حسین (ع)Wahab, His Old Mother, and His Wife

۳۱

۱۳

عکس زبان آموزان برتر ترم قبل ( پاییز ۲۰۰۷(

۳۲

۱۳

یکصد اشتباه رایج تلفظی زبان آموزان سطوح ابتدایی(سطح El-1)

۳۳

۱۴

ترجمه انگلیسی سی حدیث از حضرت فاطمه (س)

۳۴

۱۴

The 100 Most Common Pronunciation Mistakes of Elementary Students (El-2)

۳۵

۱۴

پاسخنامه مسابقه چهل حدیث شماره دو

۳۶

۱۵

نقل قول از مشاهیر جهان درباره قیام عاشورا(Opinions Expressed by Distinguished Non-Moslems on the Martyrdom of Imam Hussain

۳۷

۱۵

The 100 Most Common Pronunciation Mistakes of Elementary Students (El-3) همراه با معرفی سی دی صوتی تلفظ صحیح تمامی این لغات

۳۸

۱۵

معرفی بخش جدید وب سایت شامل مجموعه سوالات طبقه بندی شده ویژه دانش آموزان دبیرستانی در قسمت  Online Quizzes

۳۹

۱۵

لیست کتب پیشنهادی جهت تقویت مهارتهای چهارگانه زبان

۴۰

۱۷

معرفی بخشهای وب سایت حقیقتمدار ( بخش Let’s learn the Language)

۴۱

۱۷

TW News( اطلاعیه برگزاری مسابقه مقاله نویسی ویژه مدرسین کانون زبان ایران، کرمان)

۴۲

۱۸

آموزش اصطلاحات اسلامی زبان انگلیسی از طریق بررسی ترجمه نماز ( بخش اذان و اقامه)

۴۳

۱۸

Translation Workshop ( کارگاه ترجمه: ترجمه نام آوا)Onomatopoeia)

۴۴

۱۸

Top Ten Pronunciation Tips for A Better English Accent

۴۵

۱۸

عکس زبان آموزان برتر ترم قبل ( زمستان ۲۰۰۸(

۴۶

۱۹

ترجمه انگلیسی چهل حدیث امام حسن (ع)

۴۷

۱۹

پاسخنامه مسابقه چهل حدیث شماره سه

۴۸

۱۹

اقسام فعل “”گفتن” در زبان انگلیسی (بخش A-B)

۴۹

۲۰

نکته هایی درمورد تغییر محل استرس در کلمات انگلیسی

۵۰

۲۰

قابل توجه زبان آموزان سطوح پیشرفته و دانشجویان مترجمی ( دعوت به همکاری در دارالترجمه مجازی سایت حقیقتمدار)

۵۱

۲۲

 معرفی بخشهای وب سایت حقیقتممدار ( بخش TW Listening Archive)

۵۲

۲۲

TW News ( آگهی ثبت موسسه فرهنگی-آموزشی ” سوی امید” بعنوان NGO

۵۳

۲۳

آموزش اصطلاحات اسلامی زبان انگلیسی از طریق بررسی ترجمه نماز ( بخش حمد، سوره و رکوع)

۵۴

۲۳

عکس زبان آموزان برتر ترم قبل (بهار ۲۰۰۸)

۵۵

۲۳

اصطلاحات عامیانه پرکاربردUseful Slangs (A-M)

۵۶

۲۳

پنجره مطالب ارسالی زبان آموزان (Success Keys)

۵۷

۲۴

ترجمه انگلیسی چهل حدیث از امام حسین (ع)

۵۸

۲۴

پاسخنامه مسابقه چهل حدیث شماره چهار

۵۹

۲۴

ادامه اقسام فعل” گفتن” در انگلیسی (C-D-E)

۶۰

۲۵

Life Lessons from Quotable Quotes( درس هایی برای زندگی )

۶۱

۲۶

قابل توجه زبان آموزان علاقمند به نویسندگی (ستون ویژه مطالب ارسالی زبان آموزان در نشریه)

۶۲

۲۷

آخرین قسمت معرفی وب سایت حقیقتمدار ( بخش کتابخانه مرجع)

۶۳

۲۷

TW News ( معرفی اولین تولید موسسه سوی امید( سی دی سخنرانی انگلیسی درمورد سوره واقعه)

۶۴

۲۸

آموزش اصطلاحات اسلامی زبان انگلیسی از طریق بررسی ترجمه نماز ( بخش سجود، قنوت و اذکار)

۶۵

۲۸

اصطلاحات عامیانه پرکاربرد در انگلیسی(Useful Slangs N to Z)

۶۶

۲۸

پنجره مطالب ارسالی زبان اموزان ( A Smart Teacher)

۶۷

۲۹

ترجمه انگلیسی چهل حدیث از امام سجاد (ع)

۶۸

۲۹

ادامه اقسام فعل “گفتن” در انگلیسی (F-O)

۶۹

۳۰

فرهنگ لغات لهجه کرمونی ! به انگلیسی (New Kermooni-to-English Dictionary)

۷۰

۳۰

اسامی خاص در زبان انگلیسی که دارای مفاهیم عام می باشند

۷۱

۳۰

نمونه هایی از نکوگویی (Euphemism) در انگلیسی

۷۲

۳۰

نمونه هایی از ۱۳۰ کلمه متر ادف ” پول” در زبان انگلیسی

۷۳

۳۲

ویژگی های منحصربفرد قیام امام حسین (ع)از لحاظ جهاد ( به فارسی)

۷۴

۳۲

معرفی ایده های جدید از موسسه ” سوی امید” پروژه سرودهای اسلامی به انگلیسی”TW News

۷۵

۳۳

آموزش اصطلاحات اسلامی زبان انگلیسی از طریق بررسی ترجمه نماز ( بخش آخر: تشهد، سلام و تسبیحات اربعه)

۷۶

۳۳

لیستی از پیسوندها و  پسوندهای پربسامددر زبان انگلیسی همراه با معنی و مثال

۷۷

۳۳

پنجره مطالب ارسالی زبان آموزان ( شعر دو زبانه ” معنای عشق”)

۷۸

۳۴

ترجمه انگلیسی چهل حدیث امام باقر (ع)

۷۹

۳۴

ادامه اقسام فعل “گفتن” در ربان انگلیسی (P-S)

۸۰

۳۵

ماجرای زبان آموزی من از ابتدا ( ۱ از ۳)

۸۱

۳۵

۱۰۰ کلمه هم آوا و هم شکل و اشتبه برانگیز در زبان انگلیسی

۸۲

۳۵

نمونه یک ترجمه مضحک  Just For Fun(از مثالهای درسنامه ترجمه استاد باغینی پور)

۸۳

۳۷

معرفی سی دی ۸۱۰ تصویر پس زمینه همراه با احادیث معصومین (ع) ، ضمیمه شماره جدید نشریه

۸۴

۳۷

TW News معرفی کتابخانه تخصصی زبان انگلیسی در موسسه سوی امید

۸۵

۳۸

معرفی منابع آزمون کارشناسی ارشد گرایش اموزش زبان

۸۶

۳۸

قطعه ادبی درباره معلم ( حسی از نوع لذت)

۸۷

۳۸

ترفندهای استفاده از دیکشنری ( گنجینه لغات (Thesaurus) برای کلمات مشابه Stupid

۸۸

۳۹

پنجره مطالب ارسالی زبان آموزان ( معرفی مجله زبان انگلیسی ELM)

۸۹

۳۹

ترجمه انگلیسی چهل حدیث امام صادق (ع)

۹۰

۴۰

آخرین بخش اقسام فعل “گفتن” در انگلیسی (T-Z)

۹۱

۴۰

ماجرای زبان آموزی من (۲ از ۳)

۹۲

۴۰

۱۰۰ کلمه هم آوا، همشکل و اشتبه بر انگیز در انگلیسی (۸۱-۱۰۰)

۹۳

۴۰

نمونه ترجمه های مضحک ( مثالهای شفاهی جلسات ترجمه استاد مختاری اردکانی)

۹۴

۴۲

نکات شاد زیستن (۹ Tips in Life that Lead to happiness)

۹۵

۴۲

پوستر قطع کوچک به انگلیسی ( رمضان کریم)

۹۶

۴۳

مقاله درباره حمله آمریکا به عرق ( A Modest Proposal)

۹۷

۴۳

پنجره مطالب ارسالی زبان آموزان ( نقل قولهایی از مشاهیر درباره ” زبان”)

۹۸

۴۴

ترجمه انگلیسی چهل حدیث از امام کاظم (ع)

۹۹

۴۴

ترجمه فرازهایی از دعای ابوحمزه ثمالی ( اثر امام سجاد (ع) توسط سایتduas.org

۱۰۰

۴۵

ماجرای زبان آموزی من ( ۳ از ۳)

۱۰۱

۴۵

اطلاعیه پذیرش رایگان تبلیغات فعالیت ها و محصولات فرهنگی-آموزشی در نشریه حقیقتمدار

۱۰۲

۴۷

کاریکاتور همراه با شرح انگلیسی

۱۰۳

۴۷

ادامه ” نکات برای شاد زیستن”۹ Tips in Life that Lead to happiness)

۱۰۴

۴۸

بخش دوم و پایانی مقاله ” A modest Proposal)

۱۰۵

۴۸

پنجره مطالب ارسالی زبان آموزان (Problems of Taxi Drivers)

۱۰۶

۴۹

ترجمه انگلیسی چهل حدیث امام رضا (ع)

۱۰۷

۵۰

(طنز به  فارسی) لیست احقانه ترین سوالات پرسیده شده از شرکت مایکروساقت

۱۰۸

۵۰

پوستر هدیه نشریه بمناسبت ۸/۸/۸۸ ( میلاد امام هشتم)

۱۰۹

۵۲

پوستر قطع کوچک ” میلاد نبی ” به انگلیسی

۱۱۰

۵۲

درس هایی ار کارافرینان برتر جهان ( شرکت گوگل)

۱۱۱

۵۳

ادعیه قرانی با معنی انگلییسی  (Quranic Supplications)(بخش اول)

۱۱۲

۵۳

معرفی نرم افزار چندرسانه ای Tribute to Hussain تولید وب سایت حقیقتمدار

۱۱۳

۵۴

ترجمه انگلیسی چهل حدیث امام جواد (ع)

۱۱۴

۵۵

آموزش ترفندهای ویندوز و آفیس(۱)

۱۱۵

۵۷

توصیف امام علی (ع) از زبان و قلم مورخین غربی (۱ از ۳)

۱۱۶

۵۸

ادعیه قرانی با معنی انگلییسی  (Quranic Supplications (بخش دوم)

۱۱۷

۵۸

پنجره مطالب ارسالی زبان اموزان (My Strategy in Life)

۱۱۸

۵۸

پوستر قطع کوچک ( People Never Forget)

۱۱۹

۵۹

ترجمه انگلیسی چهل حدیث امام هادی (ع)

۱۲۰

۶۰

آموزش ترفندهای ویندوز و آفیس (۲)

۱۲۱

۶۲

توصیف امام علی (ع) از زبان و قلم مورخین غربی (۲ از ۳)

۱۲۲

۶۳

ادعیه قرانی با معنی انگلییسی  (Quranic Supplications (بخش سوم)

۱۲۳

۶۳

پنجرخ مطالب ارسالی زبان اموزان ( برگردان داستان کوتاه از فارسی به انگلیسی)

۱۲۴

۶۴

ترجمه انگلیسی  چهل حدیث امام حسن عسکری (ع)

۱۲۵

۶۵

آموزش ترفندهای ویندوز و آفیس (۳)

۱۲۶

۶۵

آشنایی با نرم افزار چندرسانه ای ۱۵۳ صفحه ویژه از ۱۱ دیکشنری معتبر ( محصول جدید وب سایت حقیقتمدار)

۱۲۷

۶۵

۱۳ اصطلاح عامیانه برای فهم بهتر فیلم های انگلیسی و آمریکایی

۱۲۸

۶۷

توصیف امام علی (ع) از زبان و قلم مورخین غربی ( ۳ از ۳)

۱۲۹

۶۸

ادعیه قرانی با معنی انگلییسی  (Quranic Supplications ( بخش چهارم و آخر)

۱۳۰

۶۸

پنجره مطالب ارسالی زبان اموزان ( What Is A Computer?)

۱۳۱

۶۹

ترجمه انگلیسی چهل حدیث از حضرت مهدی ( عجل الله تعالی فرجه الشریف)

۱۳۲

۷۰

گزارش برگزاری مسبقه بزرگ قرانی در ماه مبارک رمضان و برگزاری اینترنتی مسابقه آن

۱۳۳

۷۰

… و این عشق بازی (The End))

۱۳۴

 

1 پاسخ به بسته ۷: فهرست ۱۳۴ مطلب نشریه

  1. Mohammed می‌گوید:

    ای بابا مردیم که تیچر
    پس کی میزارید مطالب این سرفصل های جذاب و وسوسه انگیز رو ؟؟؟!؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *


- چهار = 4